EL.EN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EL.EN

Doanh thu của EL.EN trong năm ngoái lên tới 673.60 M EUR, phần lớn trong số đó — 382.06 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Medical, năm trước mang lại 311.29 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Rest of the World — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EL.EN 378.95 M EUR, và năm trước đó — 338.59 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia