AMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETFAMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETFAMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF

AMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪352.10 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪248.46 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%

Giới thiệu về AMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF

Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Tỷ lệ chi phí
0.10%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2015
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1233598447

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Đa yếu tố
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Cổ phiếu0.03%
Tài chính0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.97%
Chính phủ59.07%
Công ty40.91%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh