Alphabet Inc (Google) Class C

GOOG MIL
GOOG
Alphabet Inc (Google) Class C MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GOOG financial statements

Tóm tắt tài chính của Alphabet Inc (Google) Class C với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GOOG là 1.618T. EPS TTM của công ty là 78.77, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 31.14. Ngày thu nhập tiếp theo Alphabet Inc (Google) Class C là 28 Tháng 10, ước tính là 20.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền