LLL

LONGINO&CARDENAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LON nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LONGINO&CARDENAL

Doanh thu của LONGINO&CARDENAL trong năm ngoái lên tới 35.80 M EUR, phần lớn trong số đó — 35.79 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Food, năm trước mang lại 31.71 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LONGINO&CARDENAL 27.58 M EUR, và năm trước đó — 24.79 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia