PIRELLI & CPIRELLI & CPIRELLI & C

PIRELLI & C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PIRC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PIRELLI & C

Doanh thu của PIRELLI & C trong năm ngoái lên tới 6.62 B EUR, phần lớn trong số đó — 6.43 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tyres, năm trước mang lại 5.19 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe and Turkey — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PIRELLI & C 2.44 B EUR, và năm trước đó — 2.06 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia