ESPRINET

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PRT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ESPRINET

Doanh thu của ESPRINET trong năm ngoái lên tới 4.68 B EUR, phần lớn trong số đó — 4.68 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Business-to-business Distribution of Information Technology and Consumer Electronics, năm trước mang lại 4.69 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ESPRINET 2.80 B EUR, và năm trước đó — 2.90 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia