SOGEFI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SGF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SOGEFI

Doanh thu của SOGEFI trong năm ngoái lên tới 1.63 B EUR, phần lớn trong số đó — 554.18 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Suspensions, năm trước mang lại 456.12 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SOGEFI 890.85 M EUR, và năm trước đó — 813.48 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia