UUU

ULISSE BIOMED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UBM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ULISSE BIOMED

Tổng tài sản của UBM trong H2 23 là 31.18 M EUR, tăng 442.59% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 115.12% trong H2 23 tới 1.5 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY