MINA / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch MINA / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử MINA / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMINAUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MINAUSDTMINA / TetherUSBINANCE1.3104+4.67%10.82M+2.89%1.32711.22348.08M
Mua
MINAUSDTMina Protocol/TetherOKX1.3099+4.67%1.603M−2.09%1.32751.22421.208M
Mua
MINAUSDTMINAUSDT SPOTBYBIT1.3104+4.67%1.197M+15.66%1.32791.2239895.484K
Mua
MINAUSDTMINAUSDT SPOTBITGET1.3095+4.59%819.85K−2.19%1.32701.2230620.396K
Mua
MINAUSDTMina / TetherHITBTC1.3108+4.48%393.815K+6.20%1.32611.2267296.303K
Mua
MINAUSDTMina Protocol / USDTMEXC1.3100+4.62%341.959K+6.63%1.32601.2239265.055K
Mua
MINAUSDTMina/TetherGATEIO1.3109+4.76%326.973K−39.53%1.32631.2241247.028K
Mua
MINAUSDTMina / TetherKUCOIN1.3118+4.81%230.228K−36.47%1.32611.2240173.3K
Mua
MINAUSDTMINA / TETHERCOINEX1.3093+4.51%15.825K+88.60%1.32891.223112.109K
Mua
MINAUSDTMina / TetherCOINBASE1.311+4.96%9.705K+10.34%1.3231.2275.372K
Mua