Mina Protocol / USDT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Mina Protocol / USDT

Nhận tỷ giá tiền điện tử Mina Protocol / USDT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMINAUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MINAUSDTMINA / TetherUSBINANCE0.8720 USDT+1.53%5.192 M−46.26%0.8725 USDT0.8560 USDT391.636 K
Theo dõi
MINAUSDTMINA / Tether USDHTX0.8718 USDT+1.50%2.161 M+2.63%0.8720 USDT0.8468 USDT1.049 M
Theo dõi
MINAUSDTMina Protocol/TetherOKX0.8708 USDT+1.35%1.723 M−30.63%0.8724 USDT0.8552 USDT198.328 K
Theo dõi
MINAUSDTMINAUSDT SPOTBYBIT0.8720 USDT+1.42%1.278 M−9.60%0.8723 USDT0.8565 USDT33.069 K
Theo dõi
MINAUSDTMINAUSDT SPOTBITGET0.8711 USDT+1.44%806.828 K−32.21%0.8727 USDT0.8559 USDT47.341 K
Theo dõi
MINAUSDTMina/TetherGATEIO0.8718 USDT+1.42%570.55 K−56.49%0.8718 USDT0.8567 USDT24.262 K
Theo dõi
MINAUSDTMina Protocol / USDTMEXC0.8722 USDT+1.52%176.2 K−51.24%0.8723 USDT0.8564 USDT2.576 K
Theo dõi
MINAUSDTMina / TetherKUCOIN0.8737 USDT+1.87%109.396 K−60.16%0.8737 USDT0.8572 USDT8.111 K
Mua
MINAUSDTMina / TetherHITBTC0.8701 USDT+1.23%108.595 K−68.69%0.8702 USDT0.8560 USDT2.934 K
Theo dõi
MINAUSDTMina / TetherCOINBASE0.871 USDT+1.28%14.925 K−47.35%0.871 USDT0.866 USDT3.481 K
Theo dõi
MINAUSDTMINA / TETHERCOINEX0.8723 USDT+1.45%13.283 K−55.09%0.8724 USDT0.8565 USDT699
Theo dõi
MINAUSDTMINA/TETHER USD0.8720 USDT+1.45%00.8721 USDT0.8561 USDT6.611 K
Theo dõi