Maker

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Maker

Nhận tỷ giá tiền điện tử Maker trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMKR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MKRUSDT.PMKR / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE2832.4−3.58%122.002 M+89.42%2974.32762.419.737 K
Bán
MKRUSDTMKR / TetherUSBINANCE2833−3.57%43.812 M+94.72%297427597.463 K
Bán
MKRUSDTMKR / USDT Spot Trading PairPHEMEX2832−3.58%3.761 M+40.66%29742759915
Bán
MKRUSD.PMKR / USD (0x4d4b5...00000)dYdX2831−3.81%2.105 M+330.59%29742764293
Bán
MKRUSDMKR / U. S. DollarKRAKEN2834.4−3.68%1.586 M+115.68%2965.32774.8229
Bán
MKRUSDCMKR / USDC Spot Trading PairPHEMEX2837−3.50%1.297 M+87.17%29752759261
Bán
MKRBTCMKR / BitcoinBINANCE0.04240−3.13%777.036 K+171.91%0.044050.0416271
Bán
MKRUSDMKR / US DollarBINANCE2832.97423−3.87%741.375 K+168.90%2971.419082770.7495371
Bán
MKRKRWMKR / South Korean WonBITHUMB4177000.0000−4.70%378.469 K+62.04%4566000.00004105000.000054
Bán
MKREURMKR / EuroKRAKEN2641.2−4.85%366.108 K+204.53%2802.22608.628
Bán
MKRBTCMKR / BitcoinKRAKEN0.04237−4.10%360.871 K+111.84%0.043950.0418313
Bán Mạnh
MKRTRYMKR / Turkish LiraBINANCE95952−3.89%150.691 K+127.77%1003739352432
Bán Mạnh
MKRUSDMKR / DollarBITFINEX2795.70000000−5.07%129.386 K−26.07%2963.700000002789.4000000021
Bán
MKRBTCMKR / BitcoinBITFINEX0.04203−4.24%111.795 K−35.10%0.043890.0419321
Bán Mạnh
MKRUSTMKR / USTBITFINEX2806.50000000−4.65%53.214 K+72.29%2967.100000002778.700000008
Bán
MKRUSDTMKR / TetherUSBINANCEUS2801−4.08%24.247 K+97.65%297328012
Bán
MKRWETH_C2ADDAMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (C2ADDA...16A225)Uniswap v20.8769−3.67%0.91160.876921
Bán
MKRWETH_C2ADDA.USDMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (C2ADDA...16A225) in USDUniswap v22814.75−4.72%2955.682814.7560.563 K
Bán
MKRWETH_BA13AF.USDMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (BA13AF...5A50DD) in USDSushiSwap v2 (Ethereum)2821.95−6.71%2963.792790.3111.647 K
Bán
MKRDAI_517F9DMKR / DAI STABLECOIN on Ethereum (517F9D...D0FCC8)Uniswap v22825.31−4.01%2967.992793.972.605 K
Bán
MKRUSDT.PMKR / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC2833.9−3.52%2974.02768.2282.166 K
Bán
MKRUSDT.PSMKR / TETHER Standard FuturesBINGX2833.0−3.53%2972.92761.8382.026 K
Bán
MKRWETH_BA13AFMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (BA13AF...5A50DD)SushiSwap v2 (Ethereum)0.8771−6.47%0.91090.87324
Bán
MKRUSDMKR / U.S. DOLLARBTSE2828.00−3.84%2970.002767.0057
Bán