Maker

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Maker

Các thị trường nơi mà Maker được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Maker trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMKR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MKRUSDT.PMKR / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE1481.0−2.28%57.943M+75.62%1534.81455.436.224K
Mua
MKRUSDTMKR / TetherUSBINANCE1479−2.38%14.389M+145.84%153414449.234K
Mua
MKRUSD.PMKR / USD (0x4d4b5...00000)DYDX1482−2.31%3.908M+26.93%153514572.36K
Mua
MKRUSDTMKR / USDT Spot Trading PairPHEMEX1479−2.31%2.523M+123.76%153414521.61K
Mua
MKRUSDCMKR / USDC Spot Trading PairPHEMEX1479−2.44%504.651K+146.28%15351451324
Mua
MKRBTCMKR / BitcoinBINANCE0.03513−7.36%275.32K+213.02%0.037900.03485170
Bán Mạnh
MKRUSDMKR / US DollarBINANCE1479.60534−2.54%271.444K+246.05%1532.717591452.89267170
Mua
MKRKRWMKR / South Korean WonBITHUMB2000000.0000−1.86%205.05K+348.20%2059000.00001967000.000095
Mua
MKRUSDMKR / U. S. DollarKRAKEN1482.7−2.38%165.401K+92.52%1533.81457.0112
Mua
MKRUSDMKR / DollarBITFINEX1479.50000000−2.36%148.182K+401.19%1534.200000001455.90000000100
Mua
MKRBTCMKR / BitcoinBITFINEX0.03524495−7.03%137.584K+389.87%0.037867020.03492062100
Bán Mạnh
MKRBTCMKR / BitcoinKRAKEN0.03549−6.48%91.501K+5241.00%0.037880.0350467
Bán Mạnh
MKREURMKR / EuroKRAKEN1367.5−1.78%81.179K+62.54%1401.31340.071
Mua
MKRUSTMKR / USTBITFINEX1482.30000000−2.13%14.458K+132.53%1531.800000001458.3000000010
Mua
MKRUSDTMKR / TetherUSBINANCEUS1484−1.79%10.209K+1675.36%152914597
Mua
MKRUSDT.PMKR / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC1480.9−2.29%1534.91450.0391.662K
Mua
MKRWETH_BA13AF.USDMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (BA13AF...5A50DD) in USDSUSHISWAP1506.25−0.19%1524.651506.254.185K
Mua
MKRWETH_C2ADDA.USDMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (C2ADDA...16A225) in USDUNISWAP1477.04−3.31%1527.531458.6130.373K
Mua
MKRWETH_C2ADDAMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (C2ADDA...16A225)UNISWAP0.6636−4.44%0.69440.657420
Bán
MKRDAI_517F9DMKR / DAI STABLECOIN on Ethereum (517F9D...D0FCC8)UNISWAP1482.10−2.22%1534.891454.421.452K
Mua
MKRUSDMKR / U.S. DOLLARBTSE1476.55−2.42%1534.901451.922.045K
Mua
MKRWETH_BA13AFMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (BA13AF...5A50DD)SUSHISWAP0.6660−3.12%0.68750.66603
Bán
MKRUSDT.PSMKR / TETHER Standard FuturesBINGX1481.0−2.26%1534.71455.5170.705K
Mua