MoscowExchangeMoscowExchangeMoscowExchange

MoscowExchange

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MOEX nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Sở giao dịch Matxcova MICEX-RTS PJSC điều hành sàn giao dịch chứng khoán Matxcova. Công ty tham gia kinh doanh; dịch vụ bù trừ và thanh toán trên thị trường ngoại tệ; chứng khoán chính phủ và thị trường tiền tệ; thị trường các công cụ tài chính phái sinh; thị trường chứng khoán; thị trường trái phiếu doanh nghiệp và khu vực; Thị trường hàng hóa; và thị trường mua sắm của chính phủ và thành phố. Sở cũng cung cấp tổ chức thương mại điện tử, thanh toán bù trừ và giao dịch, dịch vụ lưu ký và thông tin. Nó cũng tổ chức giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, tiền tệ, công cụ thị trường tiền tệ và hàng hóa. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Dịch vụ giao dịch, Dịch vụ thanh toán bù trừ và Dịch vụ lưu ký. Phân khúc Dịch vụ giao dịch bao gồm các dịch vụ giao dịch của tập đoàn về ngoại hối, chứng khoán, các công cụ phái sinh và thị trường tiền tệ, niêm yết và các dịch vụ giao dịch khác. Phân khúc dịch vụ Thanh toán bù trừ chủ yếu bao gồm các dịch vụ thanh toán bù trừ CCP và các dịch vụ thanh toán bù trừ khác. Phân khúc dịch vụ lưu ký bao gồm các dịch vụ lưu ký và thanh toán được cung cấp cho người tham gia trên thị trường trao đổi và thị trường OTC, dịch vụ đăng ký giao dịch OTC (dịch vụ lưu ký), dịch vụ quản lý tài sản thế chấp và dịch vụ thông tin. Công ty được thành lập vào ngày 13 tháng 3 năm 1992 và có trụ sở chính tại Moscow, Nga.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hiện không có sẵn dữ liệu
Hiện không có dữ liệu vốn hóa thị trường, doanh thu hay thu nhập ròng để hiển thị.
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

MOEX không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty