QIWI PLCQIWI PLCQIWI PLC

QIWI PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

QIWI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu QIWI PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Commonwealth of Independent States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại QIWI PLC 3.20 B RUB.

Theo nguồn
Theo quốc gia