Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

7
Cổ phiếu
843.863B
Giá trị vốn hóa thị trường
242.458K
Khối lượng
−0.15%
Thay đổi
+12.67%
Hiệu suất Tháng
−40.78%
Hiệu suất Năm
+14.91%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CIANADR CIAN PLC ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
427.2 RUB−1.48%−6.4 RUB
Mua
18.495K7.901M17.085B RUB−10.55 RUB796
HHRUADR HEADHUNTER GROUP ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
1418 RUB1.21%17 RUB
Mua
8.61K12.209M54.732B RUB1.361K
QIWIQIWI PLC
Chứng chỉ lưu ký
459.5 RUB1.10%5.0 RUB
Sức mua mạnh
46.824K21.516M25.46B RUB
RBCMGK RBK AO2.966 RUB−1.20%−0.036 RUB
Mua
1.018M3.018M1.098B RUB
SFTLGDR SOFTLINE HOLDING ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
112.1 RUB−0.44%−0.5 RUB
Mua
88.582K9.93M24.046B RUB
VKCOGDR VK COMPANY LIMITED ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
491.2 RUB−0.45%−2.2 RUB
Mua
314.471K154.468M38.734B RUB13.59 RUB
YNDXPLLC YANDEX N.V.2073.4 RUB−1.01%−21.2 RUB
Mua
333.9K692.308M682.708B RUB18.8493.51 RUB10.092K