RussNeft NKRussNeft NKRussNeft NK

RussNeft NK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RNFT nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của RussNeft NK

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu nguồn tiền của RNFT đến từ đâu và cách công ty chi tiêu số tiền đó.

‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: RUB
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY