Rosneft

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROSN nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Rosneft Oil Co. tham gia vào việc thăm dò, phát triển, sản xuất và bán dầu thô và khí đốt. Công ty cũng liên quan đến lọc dầu, vận chuyển và bán các sản phẩm dầu mỏ. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc kinh doanh sau: Thăm dò và Sản xuất, Lọc dầu và Phân phối, Doanh nghiệp và Các phân khúc khác. Phân khúc Thăm dò và Khai thác tham gia vào việc thăm dò mỏ và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên. Phân khúc Lọc và Phân phối tham gia vào việc chế biến dầu thô và các hydrocacbon khác thành các sản phẩm dầu mỏ, cũng như mua bán và vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Công ty được thành lập vào năm 1993 và có trụ sở chính tại Moscow, Nga.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Không có dữ liệu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

ROSN không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty