Rosneft

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROSN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Rosneft

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Nga — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Rosneft 9.16 T RUB, và năm trước đó — 2.07 T RUB.

Theo nguồn
Theo quốc gia