TCS GROUP HOLDING TCSG

TCSG MOEX
TCSG
TCS GROUP HOLDING MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TCSG Biểu đồ

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Ngân hàng khu vực
TCS Group Holding Plc tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính bán lẻ trực tuyến hoạt động tại Nga. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Thẻ ghi nợ bán lẻ, InsurTech, Dịch vụ SME, Tài chính tiêu dùng, Mua bán và Thanh toán, InvestTech và Dịch vụ Điều hành Mạng Ảo Di động (MVNO). Phân khúc Tài chính Tiêu dùng đại diện cho các khoản cho vay bán lẻ, tiền gửi và tiết kiệm, cũng như phong cách sống và dịch vụ du lịch cho các cá nhân. Phân khúc Thẻ Ghi nợ Bán lẻ đại diện cho các dịch vụ tài khoản vãng lai của khách hàng cho các cá nhân với các chương trình khách hàng thân thiết, các ưu đãi đồng thương hiệu, cũng như các dịch vụ về lối sống và du lịch cho các cá nhân. Phân khúc InsurTech đại diện cho các dịch vụ bảo hiểm được cung cấp cho các cá nhân, chẳng hạn như bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm du lịch và bảo hiểm xe cộ. Phân khúc Dịch vụ SME bao gồm tài khoản vãng lai của khách hàng, dịch vụ tiết kiệm, tiền gửi và các khoản cho vay dành cho các doanh nhân cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phân khúc Mua lại và Thanh toán cung cấp cho người bán và doanh nghiệp khả năng xử lý thanh toán trực tuyến bằng cách sử dụng internet và các dịch vụ mua ngoại tuyến, thông qua các thỏa thuận trực tiếp với người bán, trình tổng hợp và công cụ tổng hợp CloudPayments của chính Tập đoàn. Phân khúc InvestTech đại diện cho nền tảng môi giới trực tuyến để đầu tư vào nhiều loại chứng khoán, bao gồm cả chứng khoán của Nga và quốc tế. Phân khúc MVNO cung cấp phạm vi phủ sóng đầy đủ trên khắp nước Nga và chuyển vùng quốc tế, cung cấp một số tùy chọn giá trị gia tăng như số ảo, dịch vụ phát nhạc và video. Công ty được thành lập bởi Oleg Tinkov vào ngày 31 tháng 12 năm 1999 và có trụ sở chính tại Limassol, Cyprus.