Metal / TetherUS

MTLUSDTBINANCE
MTLUSDT
Metal / TetherUSBINANCE
 
Không có giao dịch

Metal / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Metal / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Metal / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMTLUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
MTLUSDTMetal / TetherUSBINANCE0.722−3.86%1.249M17.47%0.7580.712723.244K
Bán
MTLUSDTMetal / Tether USDHUOBI0.7224−6.90%882.718K−7.38%0.77830.7109932.806K
Bán
MTLUSDTMTL / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.72008−4.63%163.799K37.61%0.760940.7098398.217K
Bán
MTLUSDTMTLUSDT SPOTBITGET0.7227−3.92%98.388K−1.98%0.75990.712562.874K
Bán
MTLUSDTMetal / TetherKUCOIN0.7178−4.55%47.147K8.66%0.75260.714037.289K
Bán
MTLUSDTMetal/TetherGATEIO0.72178−4.86%28.891K52.65%0.761110.7133620.262K
Bán
MTLUSDTMETAL / TETHERCOINEX0.7245−4.32%8.823K−8.12%0.76210.72005.383K
Bán
MTLUSDTMTL / TETHERBINGX0.722−6.84%0.7780.711998.862K
Bán