NANO / Tether USD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch NANO / Tether USD

Nhận tỷ giá tiền điện tử NANO / Tether USD trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaNANOUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
NANOUSDTNANO / Tether USDHTX1.2775 USDT+0.98%559.648 K+5.45%1.3128 USDT1.2512 USDT327.7 K
Mua
NANOUSDTNano/TetherGATEIO1.4271 USDT+0.13%14.065 K−1.00%1.4362 USDT1.4172 USDT3.716 K
Mua