Addus HomeCare Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADUS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Addus HomeCare Corporation

Doanh thu của Addus HomeCare Corporation trong năm ngoái lên tới 1.06 B USD, phần lớn trong số đó — 794.72 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Personal Care, năm trước mang lại 706.51 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Addus HomeCare Corporation 1.06 B USD, và năm trước đó — 951.12 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia