Atour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings Limited

Atour Lifestyle Holdings Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

26,770,00 0,00%
Các chuyên gia 12 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho ATAT có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 14 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho ATAT trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo