Azenta, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AZTA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Azenta, Inc.

Doanh thu của Azenta, Inc. trong năm ngoái lên tới 665.00 M USD, phần lớn trong số đó — 359.89 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Life Sciences Services, năm trước mang lại 356.27 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Azenta, Inc. 355.10 M USD, và năm trước đó — 370.60 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia