DMC Global Inc.DMC Global Inc.DMC Global Inc.

DMC Global Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BOOM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DMC Global Inc.

Doanh thu của DMC Global Inc. trong năm ngoái lên tới 719.19 M USD, phần lớn trong số đó — 315.03 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, DynaEnergetics, năm trước mang lại 264.33 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DMC Global Inc. 597.32 M USD, và năm trước đó — 549.37 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia