Century Aluminum Company

CENX NASDAQ
CENX
Century Aluminum Company NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CENX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Century Aluminum Company với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CENX là 811.049M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Century Aluminum Company là 27 Tháng 10, ước tính là -0.39 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu