GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFGraniteShares 2x Long COIN Daily ETFGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪348.90 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪386.45 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.20%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%

Giới thiệu về GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Bên phát hành
GraniteShares, Inc.
Thương hiệu
GraniteShares
Tỷ lệ chi phí
1.15%
Ngày bắt đầu
9 thg 8, 2022
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Tài chính
Ngách
Sàn Giao dịch Tài chính & Dữ liệu
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt156.32%
Hỗn hợp−56.32%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh