Global X DAX Germany ETF DAX

DAX NASDAQ
DAX
Global X DAX Germany ETF NASDAQ
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

DAX Biểu đồ

Giao dịch DAX với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản

Hồ sơ

Khu vực: Hỗn hợp
Công nghiệp: Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tỷ suất Cổ tức: 3.24%
Chỉ số chứng khoán Đức DAX 40 (GER40) được giới thiệu dưới tên "DAX" vào ngày 1 tháng 7 năm 1988 bởi Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt. Chỉ số này bao gồm 40 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt dựa trên vốn hóa thị trường và tính thanh khoản. Giờ giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt diễn ra từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều. CET. DAX40 thường được báo cáo như một chỉ số hoạt động, có nghĩa là cổ tức của các công ty được tái đầu tư.

Các Mã liên quan

Chỉ số DAX
 
   
Germany 30
 
   
Germany 40 CFD