Guardant Health, Inc

GH NASDAQ
GH
Guardant Health, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Guardant Health, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GH là 4.526B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Guardant Health, Inc là 5 Tháng 8, ước tính là -1.21 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu