GGG

GSE Systems, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GVP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GSE Systems, Inc.

Doanh thu của GSE Systems, Inc. trong năm ngoái lên tới 47.73 M USD, phần lớn trong số đó — 29.92 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Engineering, năm trước mang lại 28.14 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GSE Systems, Inc. 46.62 M USD, và năm trước đó — 54.20 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia