Fusion Fuel Green PLCFusion Fuel Green PLCFusion Fuel Green PLC

Fusion Fuel Green PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HTOO nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính Fusion Fuel Green PLC.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường HTOO, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ