Assure Holdings Corp.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IONM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Assure Holdings Corp.

Doanh thu của Assure Holdings Corp. trong năm ngoái lên tới 10.98 M USD, phần lớn trong số đó — 7.50 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Professional Services, năm trước mang lại 12.33 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Assure Holdings Corp. 10.98 M USD, và năm trước đó — 29.19 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia