J.B. Hunt Transport Services, Inc

JBHT NASDAQ
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính JBHT

Tóm tắt tài chính của J.B. Hunt Transport Services, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JBHT là 17.52B USD. EPS TTM của công ty là 8.16 USD, tỷ suất cổ tức là 0.96% và P/E là 20.74. Ngày thu nhập tiếp theo của J.B. Hunt Transport Services, Inc là 19 Tháng 7, ước tính là 2.33 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu