The Joint Corp.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JYNT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu The Joint Corp.

Doanh thu của The Joint Corp. trong năm ngoái lên tới 101.91 M USD, phần lớn trong số đó — 59.42 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Corporate Clinics, năm trước mang lại 44.35 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại The Joint Corp. 101.25 M USD, và năm trước đó — 80.86 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia