Lightwave Logic, Inc.Lightwave Logic, Inc.Lightwave Logic, Inc.

Lightwave Logic, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LWLG nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Lightwave Logic, Inc.

Tổng tài sản của LWLG trong Q4 23 là 41.78 M USD, tăng 6.85% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 45.22% trong Q4 23 tới 5.35 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY