Nasdaq, Inc

NDAQ NASDAQ
NDAQ
Nasdaq, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NDAQ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Nasdaq, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NDAQ là 26.008B USD. EPS TTM của công ty là 7.07 USD, tỷ suất cổ tức là 1.52% và P/E là 22.67. Ngày thu nhập tiếp theo của Nasdaq, Inc là 20 Tháng 7, ước tính là 1.94 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu