Playa Hotels & Resorts N.V.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PLYA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Playa Hotels & Resorts N.V.

Doanh thu của Playa Hotels & Resorts N.V. trong năm ngoái lên tới 977.50 M USD, phần lớn trong số đó — 824.12 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Package, năm trước mang lại 713.24 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Mexico — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Playa Hotels & Resorts N.V. 461.69 M USD, và năm trước đó — 419.83 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia