Qualigen Therapeutics, Inc

QLGN NASDAQ
QLGN
Qualigen Therapeutics, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

QLGN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Qualigen Therapeutics, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của QLGN là 11.041M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Qualigen Therapeutics, Inc là 14 Tháng 11, ước tính là -0.14 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu