Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

1093
Cổ phiếu
5905.758B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.532M
Khối lượng
−0.29%
Thay đổi
+1.82%
Hiệu suất Tháng
+10.39%
Hiệu suất Năm
+0.44%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AAgilent Technologies, Inc.
155.69USD−0.35%−0.54USD
Mua
646.223K100.61M46.095BUSD37.384.20USD18.1K
AADIAadi Bioscience, Inc.
12.81USD−0.47%−0.06USD
Bán
61.437K787.008K312.501MUSD−2.98USD39
ABBVAbbVie Inc.
146.28USD−0.76%−1.12USD
Bán
4.591M671.642M258.693BUSD19.657.53USD50K
ABCLAbCellera Biologics Inc.
10.76USD2.28%0.24USD
Mua
1.248M13.425M3.078BUSD13.240.87USD
ABCMAbcam plc
Chứng chỉ lưu ký
16.43USD−1.91%−0.32USD
Mua
698.874K11.483M3.761BUSD404.590.04USD1.75K
ABEOAbeona Therapeutics Inc.
2.65USD1.15%0.03USD
Bán
196.806K521.536K45.516MUSD−17.64USD90
ABIOARCA biopharma, Inc.
2.22USD−2.20%−0.05USD
Bán
40.078K88.973K31.991MUSD−1.00USD19
ABOSAcumen Pharmaceuticals, Inc.
5.45USD−1.27%−0.07USD
Bán Mạnh
58.633K319.55K223.043MUSD−0.95USD17
ABTAbbott Laboratories
109.95USD−1.01%−1.12USD
Theo dõi
4.861M534.449M191.706BUSD28.40
ABUSArbutus Biopharma Corporation
2.93USD0.00%0.00USD
Mua
660.003K1.934M458.449MUSD−0.47USD87
ABVCABVC BioPharma, Inc.
0.7599USD−0.14%−0.0011USD
Bán
41.024K31.174K24.797MUSD30
ACADACADIA Pharmaceuticals Inc.
18.57USD−0.48%−0.09USD
Mua
935.237K17.367M3.007BUSD−1.35USD514
ACERAcer Therapeutics Inc.
2.36USD−2.48%−0.06USD
Bán
230.227K543.336K38.642MUSD−1.44USD35
ACETAdicet Bio, Inc.
8.96USD0.79%0.07USD
Bán
265.8K2.382M383.948MUSD−1.44USD86
ACGNAceragen, Inc.
4.71USD−2.89%−0.14USD
Bán
20.506K96.583K17.427MUSD−5.20USD13
ACHLAchilles Therapeutics plc
Chứng chỉ lưu ký
1.18USD2.61%0.03USD
Theo dõi
172.383K203.412K48.308MUSD−1.65USD252
ACHVAchieve Life Sciences, Inc.
4.94USD4.88%0.23USD
Mua
71.077K351.12K47.971MUSD−3.99USD16
ACIUAC Immune SA
2.36USD−1.67%−0.04USD
Mua
130.785K308.653K197.183MUSD−0.94USD143
ACLXArcellx, Inc.
33.94USD2.41%0.80USD
Mua
371.498K12.609M1.488BUSD−4.13USD78
ACORAcorda Therapeutics, Inc.
0.9400USD−1.20%−0.0114USD
Mua
210.253K197.638K22.878MUSD−6.94USD130
ACRSAclaris Therapeutics, Inc.
17.48USD3.92%0.66USD
Sức mua mạnh
1.016M17.768M1.166BUSD−1.29USD77
ACRVAcrivon Therapeutics, Inc.
14.53USD1.68%0.24USD
Mua
1.44K20.923K303.457MUSD
ACRXAcelRx Pharmaceuticals, Inc.
1.99USD0.00%0.00USD
Bán
211.164K420.216K16.314MUSD0.326.23USD43
ACSTAcasti Pharma, Inc.
0.7141USD−1.04%−0.0075USD
Theo dõi
117.149K83.656K31.858MUSD−0.39USD
ACXPAcurx Pharmaceuticals, Inc.
3.84USD1.05%0.04USD
Theo dõi
24.575K94.368K44.516MUSD−1.09USD3
ADAGAdagene Inc.
Chứng chỉ lưu ký
1.95USD1.30%0.03USD
Mua
68.094K132.783K84.675MUSD259
ADAPAdaptimmune Therapeutics plc
Chứng chỉ lưu ký
1.80USD1.69%0.03USD
Mua
258.151K464.672K294.816MUSD−1.09USD494
ADCTADC Therapeutics SA
5.05USD6.99%0.33USD
Mua
346.779K1.751M388.404MUSD−2.15USD312
ADILAdial Pharmaceuticals, Inc
0.3110USD−3.12%−0.0100USD
Bán
256.641K79.815K8.352MUSD−0.69USD18
ADMAADMA Biologics Inc
3.67USD0.00%0.00USD
Mua
1.519M5.574M799.166MUSD−0.37USD527
ADMPAdamis Pharmaceuticals Corporation
0.1959USD−0.05%−0.0001USD
Theo dõi
339.779K66.563K29.382MUSD15
ADPTAdaptive Biotechnologies Corporation
9.36USD1.63%0.15USD
Mua
715.548K6.698M1.339BUSD−1.56USD858
ADTXAditxt, Inc.
1.36USD−6.85%−0.10USD
Bán Mạnh
130.311K177.223K5.842MUSD−66.86USD58
ADVMAdverum Biotechnologies, Inc.
0.6943USD4.41%0.0293USD
Mua
233.06K161.814K69.242MUSD−1.58USD188
ADXNAddex Therapeutics Ltd
Chứng chỉ lưu ký
1.06USD1.92%0.02USD
Mua
305.051K323.354K18.347MUSD−3.56USD28
AEMDAethlon Medical, Inc.
0.4700USD4.19%0.0189USD
Mua
98.959K46.511K10.785MUSD−0.78USD14
AEZSAeterna Zentaris Inc.
3.73USD1.08%0.04USD
Mua
9.774K36.457K18.112MUSD−2.51USD17
AFIBAcutus Medical, Inc.
1.58USD−3.66%−0.06USD
Mua
87.152K137.7K44.955MUSD−3.10USD338
AFMDAffimed N.V.
1.21USD0.83%0.01USD
Bán
725.222K877.519K176.593MUSD−0.62USD197
AGEAgeX Therapeutics, Inc.
0.7857USD−1.79%−0.0143USD
Mua
18.844K14.806K29.815MUSD−0.26USD10
AGENAgenus Inc.
2.63USD7.79%0.19USD
Mua
5.092M13.393M801.655MUSD−0.80USD441
AGIOAgios Pharmaceuticals, Inc.
30.75USD0.10%0.03USD
Mua
497.204K15.289M1.69BUSD−6.64USD392
AGLEAeglea BioTherapeutics, Inc.
0.5100USD3.45%0.0170USD
Theo dõi
290.155K147.979K31.371MUSD−1.25USD101
AGRXAgile Therapeutics, Inc.
0.2694USD−11.96%−0.0366USD
Bán
1.895M510.601K10.942MUSD−14.94USD30
AHPIAllied Healthcare Products, Inc.
0.5778USD−19.75%−0.1422USD
Bán Mạnh
496.946K287.135K2.319MUSD−1.34USD146
AIMAIM ImmunoTech Inc.
0.5600USD−5.12%−0.0302USD
Theo dõi
259.885K145.536K26.926MUSD−0.44USD23
AIMDAinos, Inc.
0.7501USD0.01%0.0001USD
Theo dõi
4.844K3.633K15.011MUSD−1.08USD35
AIRSAirSculpt Technologies, Inc.
5.62USD2.00%0.11USD
Mua
192.103K1.08M315.689MUSD−0.59USD240
AKBAAkebia Therapeutics, Inc.
0.6700USD−5.63%−0.0400USD
Theo dõi
2.649M1.775M123.255MUSD−0.87USD426
AKLIAkili, Inc.
1.45USD4.32%0.06USD
Mua
104.449K151.451K112.968MUSD−0.26USD
AKROAkero Therapeutics, Inc.
49.25USD3.36%1.60USD
Mua
583.028K28.714M2.303BUSD−3.37USD33
AKTXAkari Therapeutics Plc
Chứng chỉ lưu ký
0.5000USD−1.96%−0.0100USD
Bán
128.78K64.39K29.675MUSD−0.35USD9
AKYAAkoya BioSciences, Inc.
11.01USD1.19%0.13USD
Theo dõi
41.48K456.695K417.894MUSD−1.85USD89
ALBOAlbireo Pharma, Inc.
44.07USD0.27%0.12USD
Sức mua mạnh
846.186K37.291M912.306MUSD−6.72USD130
ALBTAvalon GloboCare Corp.
3.34USD−0.89%−0.03USD
Bán
30.151K100.704K33.138MUSD−0.13USD
ALCAlcon Inc.
74.80USD−0.17%−0.13USD
Mua
570.409K42.667M37.378BUSD63.321.11USD24.389K
ALDXAldeyra Therapeutics, Inc.
6.09USD0.16%0.01USD
Bán
363.601K2.214M356.631MUSD−1.11USD12
ALECAlector, Inc.
9.16USD2.12%0.19USD
Mua
363.716K3.332M757.546MUSD−1.66USD208
ALGNAlign Technology, Inc.
269.20USD2.38%6.25USD
Mua
1.165M313.687M21.028BUSD40.676.50USD22.54K
ALGSAligos Therapeutics, Inc.
1.89USD0.00%0.00USD
Mua
125.297K236.811K75.077MUSD−2.63USD93
ALIMAlimera Sciences, Inc.
2.60USD−2.26%−0.06USD
Bán
7.365K19.149K18.222MUSD−2.64USD154
ALKSAlkermes plc
29.02USD1.82%0.52USD
Mua
1.162M33.731M4.768BUSD−0.79USD2.211K
ALLKAllakos Inc.
7.37USD2.79%0.20USD
Bán
488.378K3.599M627.95MUSD−6.76USD192
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.
7.92USD1.15%0.09USD
Theo dõi
1.977M15.657M1.142BUSD−2.20USD310
ALLRAllarity Therapeutics, Inc.
0.2430USD4.52%0.0105USD
Bán
4.091M994.073K5.964MUSD−4.03USD13
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc.
231.37USD−0.09%−0.22USD
Mua
820.482K189.835M28.465BUSD−9.77USD1.665K
ALPNAlpine Immune Sciences, Inc.
7.63USD−2.80%−0.22USD
Bán
81.702K623.386K350.327MUSD−1.78USD85
ALRNAileron Therapeutics, Inc.
2.87USD−1.71%−0.05USD
Theo dõi
15.151K43.483K13.033MUSD−6.52USD9
ALTAltimmune, Inc.
13.23USD−4.89%−0.68USD
Bán
1.722M22.787M650.374MUSD−1.92USD47
ALVOAlvotech
11.80USD−1.34%−0.16USD
Mua
34.536K407.525K2.934BUSD4
ALVRAlloVir, Inc.
5.75USD−3.69%−0.22USD
Theo dõi
182.78K1.051M524.39MUSD−2.78USD107
ALZNAlzamend Neuro, Inc.
0.6600USD−2.78%−0.0189USD
Bán
302.512K199.658K63.642MUSD−0.13USD4
AMAMAmbrx Biopharma Inc.
Chứng chỉ lưu ký
1.95USD2.63%0.05USD
Theo dõi
225.843K440.394K75.306MUSD−2.35USD81
AMGNAmgen Inc.
253.65USD−0.48%−1.23USD
Bán
2.11M535.163M135.342BUSD20.4312.54USD24.2K
AMLXAmylyx Pharmaceuticals, Inc.
40.93USD2.02%0.81USD
Mua
447.439K18.314M2.712BUSD−2.24USD205
AMPEAmpio Pharmaceuticals, Inc.
0.2800USD−1.23%−0.0035USD
Bán
141.467K39.611K4.224MUSD−1.40USD21
AMPHAmphastar Pharmaceuticals, Inc.
30.57USD−1.77%−0.55USD
Mua
167.016K5.106M1.477BUSD20.921.60USD1.761K
AMRNAmarin Corporation plc
Chứng chỉ lưu ký
1.85USD2.21%0.04USD
Mua
13.252M24.516M747.637MUSD−0.23USD560
AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc.
2.14USD0.00%0.00USD
Bán
792.162K1.695M649.688MUSD−0.87USD7K
AMTIApplied Molecular Transport Inc.
0.6380USD1.92%0.0120USD
Theo dõi
100.905K64.377K24.846MUSD−3.46USD125
AMYTAmryt Pharma plc
Chứng chỉ lưu ký
14.63USD0.07%0.01USD
Mua
384.283K5.622M932.587MUSD
ANABAnaptysBio, Inc.
24.11USD−1.23%−0.30USD
Bán Mạnh
678.079K16.348M685.487MUSD−4.83USD102
ANEBAnebulo Pharmaceuticals, Inc.
2.66USD−12.78%−0.39USD
Bán Mạnh
28.969K77.06K68.187MUSD−0.34USD4
ANGNAngion Biomedica Corp.
0.7000USD0.00%0.0000USD
Bán
179.22K125.454K21.08MUSD−0.58USD71
ANGOAngioDynamics, Inc.
12.99USD−0.08%−0.01USD
Bán
231.62K3.009M508.353MUSD−0.83USD760
ANIKAnika Therapeutics Inc.
30.66USD−2.51%−0.79USD
Mua
36.931K1.132M447.932MUSD−1.09USD297
ANIPANI Pharmaceuticals, Inc.
43.61USD0.18%0.08USD
Mua
32.801K1.43M761.634MUSD−4.48USD601
ANIXAnixa Biosciences, Inc.
4.46USD1.25%0.06USD
Bán
44.601K198.92K137.907MUSD−0.45USD5
ANNXAnnexon, Inc.
7.46USD2.05%0.15USD
Mua
217.453K1.622M355.323MUSD−3.36USD61
ANPCAnPac Bio-Medical Science Co., Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
8.51USD−4.17%−0.37USD
Mua
34.329K292.14K17.355MUSD−12.84USD
ANTXAN2 Therapeutics, Inc.
12.57USD2.11%0.26USD
Mua
11.016K138.471K243.891MUSD22
ANVSAnnovis Bio, Inc.
15.25USD11.31%1.55USD
Sức mua mạnh
157.897K2.408M124.5MUSD−3.45USD3
AORTArtivion, Inc.
12.50USD−0.08%−0.01USD
Bán Mạnh
62.5K781.25K504.118MUSD−1.04USD1.3K
APDNApplied DNA Sciences, Inc.
1.47USD0.00%0.00USD
Bán
85.729K126.022K18.976MUSD−1.04USD69
APENApollo Endosurgery, Inc.
9.83USD−0.20%−0.02USD
Theo dõi
802.046K7.884M467.408MUSD−1.02USD202
APGNApexigen, Inc.
1.97USD−7.51%−0.16USD
Mua
354.583K698.529K44.454MUSD
APLSApellis Pharmaceuticals, Inc.
52.77USD−0.02%−0.01USD
Mua
960.011K50.66M5.835BUSD−6.24USD476
APLTApplied Therapeutics, Inc.
1.21USD6.14%0.07USD
Mua
197.48K238.951K58.151MUSD−3.28USD34
APMAptorum Group Limited
5.12USD−0.19%−0.01USD
Bán Mạnh
5.487K28.094K18.287MUSD−3.04USD26
APREAprea Therapeutics, Inc.
0.4739USD−0.65%−0.0031USD
Bán
62.458K29.599K25.116MUSD−5.17USD