RadNet, Inc.RadNet, Inc.RadNet, Inc.

RadNet, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RDNT nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của RadNet, Inc. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của RDNT trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.03 USD trong khi ước tính là 0.14 USD, gây bất ngờ đến -121.43%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 420.38 M USD mặc dù con số ước tính là 410.11 M USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.05 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 421.72 M USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của RDNT trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên