Walgreens Boots Alliance, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WBA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Walgreens Boots Alliance, Inc.

Doanh thu của Walgreens Boots Alliance, Inc. trong năm ngoái lên tới 139.08B USD, phần lớn trong số đó — 85.78B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Pharmacy, năm trước mang lại 84.16B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Walgreens Boots Alliance, Inc. 116.88B USD, và năm trước đó — 110.87B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia