Chỉ số Ngành Vàng và Bạc PHLX XAU

XAUNASDAQ
XAU
Chỉ số Ngành Vàng và Bạc PHLXNASDAQ
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày