Chỉ số Ngành Vàng và Bạc PHLX
XAU NASDAQ

XAU
Chỉ số Ngành Vàng và Bạc PHLX NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

XAU Biểu đồ Chỉ số