Exagen Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

XGN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Exagen Inc.

Doanh thu của Exagen Inc. trong năm ngoái lên tới 45.56 M USD, phần lớn trong số đó — 18.98 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Healthcare Insurers, năm trước mang lại 27.50 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Exagen Inc. 45.56 M USD, và năm trước đó — 48.30 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia