NEO / Bitcoin

NEOBTCBINANCE
NEOBTC
NEO / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

NEO / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà NEO / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử NEO / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaNEOBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
NEOBTCNEO / BitcoinBINANCE0.0003621.12%379.084K−19.70%0.0003630.000358937
Bán
NEOBTCNEO/BITCOINBITRUE0.0003611.40%196.505K−3.54%0.0003630.0003525.228K
Bán
NEOBTCNEO / BitcoinEXMO0.000361880.94%172.544K4.16%0.000362690.000357551.052K
Theo dõi
NEOBTCNEO / TetherMEXC0.00036121.49%51.258K−14.47%0.00036260.00035332.136K
Mua
NEOBTCNEO N3 / BitcoinHITBTC0.00036200.72%43.873K7.05%0.00036290.0003575200
Bán
NEOBTCNEO/BitcoinOKX0.0003621.12%43.201K95.28%0.0003620.000358133
Bán
NEOBTCNEO / BitcoinBITFINEX0.0003620.74%17.458K83.89%0.0003630.0003588
Bán
NEOBTCNEO / BITCOINCOINEX0.000360931.02%8.821K−10.84%0.000360930.0003565250
Bán
NEOBTCNEO / BitcoinKUCOIN0.00036251.37%7.715K−16.52%0.00036250.000358057
Bán
NEOBTCNeo / BitcoinBITTREX0.00035484−0.03%6.052K792.79%0.000362560.00035083738
Bán
NEOBTCNeo N3 / BitcoinWHITEBIT0.0003600.28%4.268K−4.87%0.0003600.00035914
Bán
NEOBTCNEO / BitcoinHUOBI0.0003590.28%2.162K−51.63%0.0003590.00035658
Bán
NEOBTCNeo / BitcoinPOLONIEX0.00035350.63%2063.27%0.00035990.000353525
Bán