NEO / TetherUS

NEOUSDTBINANCE
NEOUSDT
NEO / TetherUSBINANCE
 
Không có giao dịch

NEO / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà NEO / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử NEO / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaNEOUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
NEOUSDTNEO / TetherUSBINANCE8.270.61%3.606M−22.65%8.397.94438.86K
Mua
NEOUSDTNEO/TetherOKX8.2760.72%1.512M45.52%8.3797.945184.165K
Mua
NEOUSDTNEO N3 / Tether OmniHITBTC8.274210.74%1.062M7.17%8.380647.95778129.232K
Mua
NEOUSDTNEO / USDT Spot Trading PairPHEMEX8.2720.78%464.618K−1.63%8.3907.94056.475K
Mua
NEOUSDTNEO/TETHERUSBITRUE8.271.10%288.278K−27.06%8.308.176.245K
Mua
NEOUSDTNeo N3 / Tether USWHITEBIT8.2660.44%245.462K−28.33%8.3907.98029.742K
Mua
NEOUSDTNEO / TetherMEXC8.26291.05%189.927K26.22%8.28558.17585.486K
Sức mua mạnh
NEOUSDTNEO / Tether USDHUOBI8.260.98%171.763K21.82%8.308.184.637K
Mua
NEOUSDTNEO / TetherKUCOIN8.26720.87%159.274K−17.64%8.37007.965019.401K
Mua
NEOUSDTNeo/TetherGATEIO8.250.36%33.243K57.32%8.377.974.042K
Mua
NEOUSDTNEO / TETHERCOINEX8.2248−0.27%10.804K−23.28%8.36467.98281.303K
Mua
NEOUSDTNEO / TetherUSBINANCEUS8.2560.81%6.139K−86.91%8.3597.983728
Mua
NEOUSDTNeo / TetherBITTREX8.211425120.40%3.071K−48.64%8.348190008.02334000359
Mua
NEOUSDTNeo / Tether USDPOLONIEX8.15−0.73%1.781K331.56%8.378.13213
Mua
NEOUSDTNEO / TETHER Standard FuturesBINGX8.2701.11%8.2998.16943.693K
Mua