BACKAHEDEN

BACKA NGM
BACKA
BACKAHEDEN NGM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BACKA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BACKAHEDEN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BACKA là 292.11M SEK. EPS TTM của công ty là 39.89 SEK, tỷ suất cổ tức là 8.26% và P/E là 2.28.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu