SHORTCUT MEDIA AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SMG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHORTCUT MEDIA AB

Doanh thu của SHORTCUT MEDIA AB trong năm ngoái lên tới 74.40 M SEK, phần lớn trong số đó — 73.27 M SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Film, Video and Television Program, năm trước mang lại 64.88 M SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHORTCUT MEDIA AB 73.27 M SEK, và năm trước đó — 64.88 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia