Numeraire / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Numeraire / Bitcoin

Các thị trường nơi mà Numeraire / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Numeraire / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaNMRBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
NMRBTCNumeraire / BTCUPBIT0.0004634100.46%34.27K−42.05%0.0004697000.0004614301.137K
Bán
NMRBTCNMR / BitcoinBINANCE0.0004670.43%19.994K−31.49%0.0004690.000462439
Bán
NMRBTCNumeraire / BitcoinHITBTC0.000466920.82%7.543K28.39%0.000468180.00046067232
Bán
NMRBTCNumeraire / BitcoinKUCOIN0.00046610.52%527−19.29%0.00046610.00046290
Bán
NMRBTCNumeraire / BitcoinCOINBASE0.0004612−0.09%216−33.60%0.00047120.00046004
Bán Mạnh
NMRBTCNumeraire / BitcoinBITTREX0.00046268−2.80%17−59.36%0.000462680.000462681
Bán
NMRBTCNumeraire / BitcoinPOLONIEX0.00051600.00%00.00051600.00051600
Theo dõi