AUROBINDO PHARMAAUROBINDO PHARMAAUROBINDO PHARMA

AUROBINDO PHARMA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AUROPHARMA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AUROBINDO PHARMA

Doanh thu của AUROBINDO PHARMA trong năm ngoái lên tới 248.55 B INR, phần lớn trong số đó — 241.04 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Generic Pharmaceuticals and Related Services, năm trước mang lại 231.24 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AUROBINDO PHARMA 112.42 B INR, và năm trước đó — 105.21 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia